Administrativní záležitosti

Potřebujete vyřídit administrativní záležitosti (žádosti o důchody, příspěvek na péči, uplatnit plnění pro zdravotní pojistky apod.)?

Rádi Vám pomůžeme. Dodejte nám všechny Vaše související lékařské zprávy o ošetření na pohotovosti/specialistou, propouštěcí zprávy z nemocnice apod.

Po doložení všech podkladů z Vaší strany počítejte přibližně se 14- denní lhůtou na vypracování naší ordinací.

Žádosti o příspěvek na péči, na pomůcku, průkaz ZP, zavislosti... apod. podává sám pacient na místně příslušný Úřad práce, žádosti o prodloužení nemocenských dávek, nebo o uznání invalidity řeší s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).

V případě potřeby zažádat o sociální služby v okolí- domov důchodců, denní stacionář, pečovatelskou službu apod., nás informujte. Dohodneme se na návštěvě v ordinaci a žádost připravíme společně. Odkazy na nabízené služby v našem okolí naleznete v sekci KONTAKTY.