Pro pacienty

V rámci našich služeb praktického lékaře nabízíme součinnost a pomoc v řešení Vašich zdravotních, sociálních, administrativních a životních záležitostí vůbec.

Posuzujeme u námi registrovaných pacientů zdravotní způsobilost k práci (v kategorii I, vyšší vyžadují smluvní vztah s Vaším zaměstnavatelem), k řízení motorového vozidla, nebo k držení zbrojního průkazu.

Pomáháme s vyplněním žádostí o důchody, o příspěvky na péči, pojistky, nebo se žádostmi o umístění do domova důchodců.

Využíváme zázemí moderně vybavené ordinace s plně současnými diagnostickými i terapeutickými přístroji: biochemickým a močovým analyzátorem, močovým inkubátorem, EKG, elektrokauterem, terapeutickým ultrazvukem a elektroléčbou. K léčbě a sledování vysokého krevního tlaku využíváme domácí 24-hodinovou monitoraci ambulantním tlakoměrem, zapůjčovaným do Vašeho domácího prostředí.

Zastáváme péči o své pacienty v souladu s medicínou založenou na důkazech (tzv. Evidence- based Medicine) ve spojení s individuálním a lidským přístupem.

Pravidelně se účastníme akreditovaných školicích a vzdělávacích akcí, konferencí, používáme UpToDate: celosvětovou databázi nejnovějších vědecky ověřených informací v rámci evidence-based medicíny.

Naše ordiance je školícím pracovištěm a držitelem akreditace MZČR pro vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství.

 

V rámci nadstandardních služeb dále nabízíme:

  • odstranění drobných kožních výrůstků terapeutickým elektrokauterem
  • komunikaci na dálku z pohodlí Vašeho domova
  • v čekárně nezávislý denní tisk a wi-fi
  • ošetření v anglickém jazyce

Vše bez čekání po předchozím objednání.

Mnoho záležitostí řešíme na dálku pomocí virtuální sestry Emmy.

Máme smlouvu se všemi uvedenými pojišťovnami