Kontakt do naší ordinace

tel: 546 423 232

virtuální sestra Emmy

aktuality naleznete na facebooku

adresa: Letkovská 1042/2, Oslavany

 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

URGENTNÍ (= bezprostřední ohrožení života- nehoda, krvácení, dušení apod.)
volejte 155 Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS)

AKUTNÍ (= cokoli, co nepočká do rána/ do naší ordinační doby)
Pohotovostní ambulance: (pacienta vždy doprovoďte, osamocený pac. raději volá ZZS)

  • Chirurgie/interna/gynekologie: NEM. IVANČICE
  • psychické obtíže: krizové centrum FN Brno
  • oční/kožní ambulance: FN Brno
  • Dětské ambulance: FN Brno- Černopolní

OTRAVY

volejte non-stop linku Toxikologického informačního střediska (TIS) 224 919 293 nebo 224 915 402

VŠE OSTATNÍ

kontaktujte nás přes virtuální sestru Emmy, tel. 546 423 232 nechávejte prosím pro akutní záležitosti, nebo starší pacienty bez přístupu k internetu.
Příp. se objednejte ve specializované ambulanci, kde jste sledováni a kam pravidelně docházíte- viz Ambulantní specialisté.

 

AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ

Interní a diabetologická ambulance MUDr. Vyskočilová, Brno: 543 233 135

Interní a diabetologické ambulance MUDr. Jelínek, Rosice: 546 413 535

Kardiologická ambulance MUDr. Čech, Ivančice: 546 211 696

Kardiologická ambualce MUDr. Plachý/ MUDr. Fráňa, Brno: 543 516 056

Dlouhodobé amb. monitorování EKG, rytmokarty: MDT, Brno: 514 514 480

Neurologická ambulance MUDr. Macháček, Ivančice: 546 439 591

Neurol. a rehabilitační ambulance MUDr. Štefek, Náměšť/Velká Býteš: 568 620 600

Centrum pro bolesti hlavy I.NK FNUSA, Brno: 543 182 633

Rehabilitace- fyzioterapie Mgr. Okurek, Oslavany: 728 013 625

Endokrinologická ambulance MUDr. Munteanu, Brno: 775 871 751

Alergologie a imunologie MUDr. Rohovský, Ivančice: 606088117

Plicní ambulance MUDr. Havlíček, Ivančice: 546 439 529

Revmatologická a diabetologická ambulance MUDr. Mertová, Ivančice: 546 439 644

Oční ambulance MUDr. Klásková, Ivančice: 546 434 504

Kožní ambulance MUDr. Hrbková, Ivančice: 546 434 062

Osteologie, denzitometrie MUDr. Šlesinger, Brno: 543 331 835

Denzitometrie G- medica, Brno: 542 210 020, 733 714 808

Vyšetření prsu- mamologie Masarykův onkologický ústav, Brno: 844 844 885

Vyšetření prsu- mamologie Femma, Brno: 533 306 275

Sexuologie FNB, Brno 532 231 333.

 

Chirurgická ambulance MUDr. Berková, PhD., Brno: 773 741 399

Ortopedická ambulance MUDr. Emmer, Ivančice: 546 439 644

Ortopedická ambulance MUDr. Klaška, Zastávka, Ivančice: 546 429 448

ORL ambulance MUDr. Bláhová, Ivančice: 546 439 652

Urologická ambulance MUDr. Tureček, Ivančice: 546 439 642

 

PORADNY A KONTAKTNÍ CENTRA

Seznam pacientských organizací

Nutriční a dietologická poradna při nemocnici, Ivančice: 546439442

Nutriční terapeut Mgr. Martina Váňová, Brno: 721 877 254

Ambulance odvykání kouření, FN Brno: 532 232 565

Pomoc se závislostí na alkoholu/hazardu- Renadi, Brno: 602 461 962

Kontaktní drogové centrum K-centrum Noe, Třebíč/Oslavany: 568 840 688,

733 741 187

Poradna obětem kriminality, právní pomoc Bílý kruh bezpečí, Brno: 541 218 122,

732 842 664, NON-stop linka: 116 006

Poradna pro domácí a sexuální násilí, Persefona, Brno: 545 245 996, 737 834 345

 

NEMOCNICE

Nemocnice Ivančice: ústředna 546 439 411

Fakultní nemocnice Brno Bohunice: ústředna 532 23 1111

Fakultní nemocnice U svaté Anny: ústředna 543 18 1111

Masarykův onkologický ústav na Žlutém kopci: ústředna 543 13 1111

 

MÍSTNÍ ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Elektronický katalog dostupných sociálních služeb JMK

Agentura zdravotnické domácí péče Home Care, Ivančice: 546 451 035

Hospic Oblastní charity Rajhrad- lůžkový/domácí, Rajhrad: 547 232 223

Pečovatelská služba/denní stacionář, Ivančice: 546 123 405

Domov s pečivatelskou službou- Penzion, Ivančice: 546 123 403

Domov pro osoby se zdrav. postižením, Myslibořice: 568 834 931

Domov důchodců, Zastávka: 546 418 811

Domov důchodců, Myslibořice: 568 834 931

Seniortaxi Oslavany (po vyřízení Taxikarty na MÚ): p. Jaroš 721 111 029