Pro kolegy

Preferujeme předávání zdravotnických informací e-zpravou

V případě zasílání Vašich zpráv o odborném vyšetření/ hospitalizaci apod. oceníme zaslání z Vaší strany cestou zabezpečené aplikace ezpráva.

Výrazně nám u našich společných pacientů usnadní přípravu podkladů pro Vaše příští vyšetření.

Přístrojové vybavení ordinace:

  • POCT stanovení INR Siemens Xprecia
  • POCT chemický multianalyzátor Labmark F200
  • POCT močový analyzátor QuickSeal Uri-Tex
  • inkubátor vzorků moči na 3 médiích UriCult
  • EKG modul Seiva wireless
  • 24h AMTK přístroj Seiva
  • automatické tlakoměry Nissei, bezkontaktní teploměry, glukometr a další.
  • Pro urgentní stavy kardiodefibrilátor, O2 lahev...

Zastáváme péči o své pacienty v souladu s medicínou založenou na důkazech (tzv. Evidence- based Medicine) ve spojení s individuálním a lidským přístupem.

Pravidelně se účastníme akreditovaných školicích a vzdělávacích akcí, konferencí, používáme aktivně databázi UpToDate.

Naše ordiance je školícím pracovištěm a držitelem akreditace MZČR pro vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství.