CENÍK VYŠETŘENÍ A SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2023

Výpis ze zdrav. dokumentace

250,-

Lékařská prohlídka a vystavení posudku o způsobilosti řídit motor. vozidlo

500,-

Lékařská prohlídka a potvrzení pro prodloužení ŘP po 65. roce věku

400,-

Lékařská prohlídka a vystavení posudku způsobilosti pro zbrojní průkaz

500,-

Lékařská prohlídka a vystavení průkazu pracovníka v potravinářství

200,-

Lékařská prohlídka a vystavení posudku zdravotní způsobilosti před přijetím ke studiu

100,-

Lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti před rekondičním pobytem

100,-

Pracovně- lékařská prohlídka s vystavením posudku pro registrované pac. pracující v kat. I

550,-

Lékařská prohlídka pro potřeby profesního průkazu (svářeč, jeřábník...)

500,-

Administrativní výkon
(výpočet bolestného/ výpis, příp. lék. vyjádření pro potřeby komerční pojistky/ potvrzení
o zdravotním stavu pro jiné než léčebné účely- př. sportovní akce, soud, pracovní úřad...)

350,-

Vyplnění žádosti před nástupem do DD, LDN

300,-

Očkování nehrazené ze zdrav. pojištění

200,-