Ceník

 vyšetření a služeb nehrazených ze zdravot. pojištění

(ceny stanoveny na základě číselníku lékařských výkonů ZP a hodnoty bodu r.2020)

Lékařská prohlídka v rámci pracovně lékařské služby (vstupní, výstupní, periodická, mimořádná), včetně vystavení posudku o zdravotní způsobilosti, provedená dle zákona č.373/2011 Sb. a vyhlášky č.79/2013 Sb.

450Kč

Lékařská prohlídka a vystavení posudku zdravotní způsobilosti řídit mot. vozidlo

350Kč

Lékařská prohlídka a vystavení posudku zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu průk.

450Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti před přijetím ke studiu

100Kč

Lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti před rekondičním pobytem

100Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

200Kč

Lékařský prohlídka a vystavení průkazu pracovníka v potravinářství

200Kč

Vyplnění formuláře oznámení úrazu, či trvalých následků pro pojišťovnu

250Kč

Vyplnění žádosti před nástupem do DD, LDN, lázní apod.

200Kč

Aplikace očkovací látky

150Kč

Vyšetření hladiny cukru glukometrem

25Kč