Ivo Nečesánek lékař

MUDr. Ivo Nečesánek

Studoval architekturu na Technické univerzitě v Liberci a medicínu v Brně na lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kterou dokončil v roce 2017. V průběhu studia absolvoval měsíční stáž na klinice dětské hematoonkologie v Lublani, věnoval se výzkumně problematice stresu. Za svoji práci v průběhu studia získal 3. místo ceny Alberta Schweitzera, udílené francouzskou ambasádou. Předatestační stáže v oboru praktického lékařství absolvoval ve fakultních nemocnicích v Brně, ve FN U Svaté Anny dosud slouží na interním oddělení jako lékař ústavně- pohotovostní služby. V zavedené rodinné ordinaci bude pokračovat v péči o pacienty po svém otci.