Michaela Švábová

Michaela Švábová, DiS.

Vystudovala střední zdravotnickou školu na Jaselské ulici v Brně, po maturitě získala titul DiS. na vyšší odborné škole v Brně, na Žerotínově náměstí. Praktické zkušenosti získávala již v průběhu studia, později je prohlubovala jako zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici Brno na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství, stejně jako v nedaleké Nemocnici Ivančice.